Dixon och Håkan med kalv på stånd                         Dixon och Ellen