Anna-Lena Björkman sköt denna

björnhona på stånd för Lana 31 Aug-11.