SJCH SUCH Dundermyrens Licko                                              Licko med två tjurar under SM.Kvalet 2011.