SJCH SUCH Knivmyrens Ida                                                Dundermyrens Mojje                                       
S27882/98A                                                                           Mojje flyttade till Karlskoga våren 2012 och fungerar bra i älgskogen 
avelstik med 49% meriterade avkommor.                                                                                                                                           
Ida var en duktig jakthund                                                                          

                                             

SJCH Dundermyrens Kozz                                                   Dundermyrens Dixi    

Kozz fick vi avliva före 2 årsålder p.g.a svåra skador i ett ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                        
FIJCH Moposarven Kike                                                       Elimon Salon Demi
SE14836/2012                                                                      SE 16939/2013 

Kike har varit försvunnen sedan hösten 2012.                         Flyttade till Hällefors hösten 2013.

                                      
 SUCH SJCH Dundermyrens Plexus  S35389/2003             SUCH SJCH NUCH Fäbobergets Pixie S32205/2004

Plexus blev pappa till 5 Kullar med 36% Meriterade,             
Han fick problem med magen och avled juli 2014

J Sandungskalven´s Trixi