SE J(LÖ) CH  SE UCH  FIN JCH  Sandungskalven´s Wirpi Kv  5/7
                                                 


  SE J(LÖ) CH   Sörombäckens Gottfrid  Kv  9/9
                                                                                                                                                           
                           20150423     Kv 4/8            Titel            HD/AD               Utställning
                                                                                                                                                              
      Dundermyrens  Nalle                        SE (LÖ) CH     A ua                        Vg                  Bilder
                                                                                                                                                               
      Dundermyrens  Nix                                                    B ua                        Exc. Ck         Bilder
                                                                                                                                                            
      Dundermyrens  Nisse                                                A ua                        Exc. Ck.        Bilder
                                                                                                                                                                      
      Dundermyrens  Nilla                                  J              A  ua                       Exc   Ck        Bilder
                                                                                                                                                                
      Dundermyrens  Nola                                                  C ua                        Vg                 Bilder
                                                                                                                                                                      
      Dundermyrens  Nelli                                  J              B  ua                       Vg                 Bilder
                                                                                                                                                               
      Dundermyrens  Nora              SE(LÖ)CH SE UCH    A ua                    Exc CK             Bilder
                                                                                                                                                               
      Dundermyrens  Nira                                                                                   G                   Bilder